trainingen

taalgericht vakonderwijs

De verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van taalvaardigheid kan niet beperkt blijven tot een paar uurtje Nederlands per week; het is een schooltaak. Daarom is het nodig om iedereen aan boord te krijgen. Welke docent gebruikt immers geen taal om zijn vak over te brengen? Betekent dat dat elke docent een taaldocent is? Absoluut niet! Maar elke docent draagt wel zijn steentje bij aan de ontwikkeling van elke leerling, dus ook op het gebied van taal. Hoe dat eruit ziet? Vraag ons om meer details. 


genredidactiek

Teksten spelen in het hele onderwijs een grote rol. Of het nu gaat om het lezen van een ingezonden brief uit de krant, het schrijven van een practicumverslag of profielwerkstuk of het geven van een presentatie. Elk vak heeft zo haar eigen specifieke tekstsoorten. Maar op welke manier moet je die lezen? Hoe moet je ze schrijven? Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de tekstkenmerken en om de leerlingen handvatten te geven om grip te krijgen op het verwerken ervan. 


examentaal als struikelblok

Veel leerlingen hebben moeite met het eindexamen. Dat is niet alleen vanwege de vakkennis die moeilijk is, maar zeker ook vanwege de lastige taal die in examens voorkomt, en een andere manier van vragen stellen dan leerlingen gewend zijn. In deze training krijgen docenten handvatten om hun examenleerlingen voor te bereiden op de talige kant van hun examen, zodat taal niet langer in de weg zit.