van kennis naar vaardig

 

 

Het onderwijs is een bron van onderzoek. Dagelijks verschijnen er rapporten over wat we goed doen en wat niet, over hoe het beter kan en moet, of welke thema's en onderwerpen we zeker ook moeten meenemen in de klas. Vaak vertellen deze onderzoeken niet hoe we dat dan precies moeten doen. Er vindt geen vertaalslag plaats van theorie naar praktijk. 

In onze trainingen staat de theorie voorop. Ook wij vinden evidence based belangrijk. Maar daar blijft het dan niet bij. Centraal staat de vraag hoe te handelen in de klas. Omdat het belangrijk is om niet alleen te weten, maar zeker ook te kunnen.